ماهیگیرماهی اسورتد

Assorted Angler

ماهیگیر ماهی اسورتد یا مختلط ، دارای رنگهای مختلف قهوه ای ، برنزی ،و خاکستری بوده و به راحتی می تواند رنگ بدن خود را جهت استتار با رنگ  محیط  اطراف همرنگ نماید. محیط ایده آل جهت زندگی این ماهی ، آکواریمی با حداقل 120 لیتر گنجایش و سنگهای زنده ی فراوان می باشد . به هنگام معرفی این ماهی برای اولین بار به آکواریم خود می بایست از پچه میگو زنده مخصوص آب شور جهت ترغیب آن به غذا خوردن استفاده نمایید . ماهیگیر ماهی هر موجود زنده ای را که در دهانش جای بگیرد می خورد . این ماهی زائده ای آنتن مانند بر روی سر خود دارد که شبیه به یک ماهی کوچک می باشد و هنگامی که ماهیان کوچکتر جهت شکار این زائده ماهی مانند نزدیک ماهیگیر ماهی می شوند خودشان توسط ماهیگیر شکار می شوند . این ماهی پس از سازگار شدن با محیط آکواریم هر نوع غذای گوشتی را می پذیرد .

سطح نگهداری : متوسط – رفتار : نیمه تهاجمی – حداکثر رشد در آکواریم : 12 سانتی متر-  شرائط تغذیه : گوشت خوار – خاستگاه : اقیانوس هند و آرام – خانواده : آنتناریده Antennariidae

 

 

 

 

 

 

 

ماهیگیر ماهی نارنجی / قرمز

Red / Orange Angler

ماهیگیر ماهیان رنگی ، دارای رنگهایی متفاوت از قرمز روشن تا نارنجی سیر می باشند . البته این ماهیان می توانند رنگ بدنشان را مطابق با رنگ محیط اطراف تغییر بدهند . ماهیگیر ماهی نارنجی در محیط طبیعی در اقیانوس هند وآرام زندگی می کند و نسبت به مرجان ها وصدف ها حالت تهاجمی ندارد . محیط ایده آل جهت زندگی این ماهی ، آکواریمی با حداقل 120 لیتر گنجایش و سنگهای زنده ی فراوان می باشد . به هنگام معرفی این ماهی به آکواریم خود می بایست از بچه میگوی زنده مخصوص آب شور جهت ترغیب آن به غذا خوردن استفاده نمایید . ماهیگیر ماهی هر موجود زنده ای را که در دهانش جای بگیرد می خورد . این ماهی پس از سازگار شدن با محیط آکواریم هر نوع غذای گوشتی را می پذیرد .

سطح نگهداری : متوسط – رفتار : نیمه تهاجمی – حداکثر رشد در آکواریم : 15 سانتی متر – شرائط تغذیه : گوشت خوار – خاستگاه : اقیانوس هند و آرام – خانواده : آنتناریده Antennariidae

 

 

 

خزه ماهی (سارگاسوم)

Sargassum fish

خزه ماهی به رنگ قهوه ای و مسی بوده و به دلیل وجود برجستگی های فراوان بیشتر شبیه به یک صخره است تا ماهی . این ماهی از وجود مرجان ها در آکواریم لذت برده و درکنار آنها استراحت خواهد نمود وبه آکواریمی با حداقل گنجایش 120 لیتر نیاز دارد . خزه ماهی جهت تغذیه در گوشه ای از آکواریم کمین کرده و به محض اینکه هر گونه موجود زنده ی کوچکی از ماهی گرفته تا سخت پوستان به او نزدیک شود به سرعت به شکار حمله کرده  و آن را خواهد بلعید ، این ماهی حتی قادر است ماهیان تقریبا نصف اندازه ی خود را هم شکار کند و سپس ببلعد . برای تغذیه ی این ماهی می بایست از گوشت ماهی و میگو استفاده کنید .

سطح نگهداری : متوسط – رفتار : نیمه تهاجمی – حداکثر رشد در آکواریم : 15 سانتی متر – شرائط تغذیه : گوشت خوار – خاستگاه : اقیانوس هند – خانواده : آنتناریده Antennariidae

 

 

 

 

 

 

 

ماهیگیر ماهی مخطط

Striated Angler

ماهیگیر ماهی مخطط به نام ماهیگیر ماهی خط دار نیز معروف است . دارای بدنی مخطط به رنگ قهوه ای . مسی بوده و به دلیل وجود برجستگی های فراوان بیشتر شبیه به یک سنگ است تا ماهی . این ماهی می تواند رنگ بدن خود را منطبق با رنگ محیط تغییر دهد . به هنگام معرفی این ماهی برای اولین بار به آکواریم خود می بایست از بچه میگوی زنده مخصوص آب شور جهت ترغیب آن به غذا خوردن استفاده نمایید ولی پس از سازگار شدن با محیط آکواریم هر نوع غذای گوشتی را می پذیرد .

سطح نگهداری : متوسط – رفتار : نیمه تهاجمی – حداکثر رشد در آکواریم : 15 سانتی متر – شرائط تغذیه : گوشت خوار – خاستگاه : دریای چین و سریلانکا – خانواده : آنتناریده Antennariidae

 

 

 

 

 

ماهیگیر ماهی پوست زگیلی

Wartskin Angler

ماهیگیر ماهی پوست زگیلی یا ماهیگیر ماهی زگیلی می تواند رنگ بدن خود را با توجه به رنگ محیط تغییر دهد . این ماهی مقاوم از زندگی در کنار مرجان ها لذت برده و آسیبی به آنها نخواهد رساند . این قورباغه ماهی نیز همانند سایر هم خانواده های خود با کمین کردن در گوشه ای به شکار می پردازد . این شکارچی ماهر هر موجود زنده ای را که بتواند ببلعد شکار خواهد کرد . برای تشویق آن به شروع تغذیه در آکواریم از بچه میگوهای زنده ی مخصوص آب شور استفاده نمایید ولی پس از سازگار شدن می تواند از گوشت میگو نیز تغذیه نماید . هرگز بیش از حد غذا در محیط آکوارم قرار ندهید زیرا در این صورت این ماهی از غذا خوردن پرهیز خواهد کرد .

سطح نگهداری : متوسط – رفتار : نیمه تهاجمی – حداکثر رشد در آکواریم : 15 سانتی متر – شرائط تغذیه : گوشت خوار – خاستگاه : اقیانوس هند – خانواده : خانواده : آنتناریده Antennariidae

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط علیرضا در دوشنبه 1390/02/26 و ساعت 15:34 |


Powered By
BLOGFA.COM


Best Cod Music

bahar22

كد پرواز پرندگان

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس