راس اژدها (دراگون راس)

Dragon Wrasse

دراگون راس در دوران جوانی نسبت به سن بلوغ دارای ظاهری کاملا متفاوت است . این ماهی در جوانی به رنگ سبز با خال های سفید بوده و دو زائده ی شاخ مانند بر روی سر آن ظاهری کاملا متمایز و عجیب به آن می بخشد . با رسیدن به سن بلوغ، همانگونه که در تصاویر مشاهده می کنید، باله های ماهی تغییر شکل داده و زائده های شاخ مانند نیز از میان می روند و همچنین نواری سفید رنگ در ناحیه ی دم ایجاد می شود. آکواریومی با حداقل 280 لیتر گنجایش و بستر شنی بین 5 الی 10 سانتی متر ضخامت جهت حفر تونل و خوابیدن به هنگام شب می تواند محیط ایده آلی برای نگهداری آن محسوب شود . این ماهی را در کنار سایر ماهیان مهاجم و به عنوان تنها ماهی از خانواده ی راس ها نگهداری کنید . دراگون راس با رسیدن به سن بلوغ تمام ماهیان کوچک ، میگوها ، حلزون ها ، سخت پوستان ، کرم ها و ستاره ماهیان را خواهد خورد . بنابراین از نگهداری آن ها در آکواریوم ریف پرهیز نمایید . همچنین بر روی آکواریوم نیز درپوش مناسبی جهت جلوگیری از بیرون پریدن آن قرار دهید . تغذیه ی این ماهی از غذاهای گوشتی مختلفی همچون گوشت ماهیان دریایی ، میگوها ، کرم های سیاه و سایر غذاهای آماده خواهد بود .   

سطح نگهداری : متوسط – رفتار : تهاجمی – حداکثر رشد در آکواریم : 30 سانتی متر – شرایط تغذیه : گوشت خوار – خاستگاه : فیجی و هاوایی – خانواده : لابریده Labridae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راس فورموسا

Formosa Wrasse

کوریس فورموسا یا کوریس ملکه نام دیگر این راس است . ظاهر این ماهی در جوانی نسبت به سن بلوغ بسیار متفاوت است . رنگ بدن جوان ترها نارنجی مایل به قرمز بوده و نوارهای سفید رنگی به صورت عمودی در طول بدن آن مشاهده می شوند . با رسیدن به سن بلوغ رنگ بدن آن ها در ماده ها به آبی- سبز تیره با خال های مشکی تغییر می یابد و در نرها نیز رنگ بدن به ابی روشن تبدیل شده و در ناحیه ی صورت نوارهای افقی به رنگ سبز و آبی پدیدار می شوند . آکواریومی با حداقل 400 لیتر گنجایش و بستر شنی با ضخامت 10 الی 15 سانتی متر جهت مخفی شدن ماهی می تواند محیط مناسبی برای نگهداری آن باشد . این شکارچی ماهر تمام نقاط آکواریوم و صخره ها را به دنبال غذا جستجو خواهد کرد و توتیاها، خرچنگها، میگوها و نرمتنان را خواهد خورد . برای تغذیه ی این ماهی ازغذاهای گوشتی مختلف مانند گوشت میگو و یا سایر غذاهای آماده استفاده کنید .

سطح نگهداری : متوسط – رفتار : تهاجمی – حداکثر رشد در آکواریم : 60 سانتی متر – شرایط تغذیه : گوشت خوار – خاستگاه : آفریقا – خانواده : لابریده Labridae

 

 

 

 

 

راس کوریس قرمز

Red Coris Wrasse

راس کوریس قرمز بومی جزایر مرجانی بوده و همچنین در دریای سرخ نیز یافت می شود . این ماهی در محیط طبیعت تا 35 سانتی متر رشد می کند اما در آکواریوم به ندرت بیش از 15 تا 20 سانتی متر رشد خواهد کرد . رنگ بدن ماهی همانگونه که در تصویر صفحه ی بعد مشاهده می کنید در دوران جوانی با سنین بلوغ بسیار متفاوت است . در جوانی به نارنجی با خال های سفید بوده و با رسیدن به سن بلوغ رنگ صورت به نارنجی و رنگ بدن آن به رنگ سبز با خالهای آبی و دم زرد رنگ تبدیل می شود . نرها نیز در قسمت فوقانی باله ی زیرین دارای خطوطی به رنگ سبز هستند . آکواریمی با حداقل 400 لیتر گنجایش و بستر شنی عمیق جهت خوابیدن و مخفی شدن به هنگام ترس محیط ایده آلی برای این ماهی خواهد بود . شن کف آکواریوم را حتما از شن های ریز و نرم مخصوص کف اقیانوس ها انتخاب نمایید . راس کوریس قرمز در جوانی ماهی آرامی بوده و می توان آن را در کنار اکثر ماهیان نگهداری کرد اما با رسیدن به سن بلوغ دارای رفتار تهاجمی بوده و می بایست فقط در کنار سایر ماهیان مهاجم نگهداری شود . جهت تغذیه ی این ماهی می توانید از غذاهای گوشتی مختلف و غذاهای آماده ی مخصوص استفاده نمایید .

سطح نگهداری : متوسط – رفتار : تهاجمی – حداکثر رشد در آکواریم : 35 سانتی متر – شرایط تغذیه : گوشت خوار – خاستگاه : هاوایی و فیجی – خانواده : لابریده Labridae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راس دو خال

Twin Spot Warsse

راس کوریس دو خال در جوانی به رنگ نقره ای با خال های مشکی کوچک در ناحیه ی صورت و دو خال بزرگ در قسمت باله ی پشتی بوده و با رسیدن به سن بلوغ رنگ بدن آن به آبی – سبز تبدیل شده و در ناحیه ی میانی بدن خطی به رنگ سفید یا سبز روشن پدیدار می شود . رنگ بدن نرها به هنگام تولید مثل پر رنگ تر می شود . رنگ بدن نرها به هنگام تولید مثل پررنگ تر می شود . آکواریومی با حداقل 600 لیتر گنجایش و بستر شنی با حداقل 10 الی 15 سانتی متر عمق محیط مناسبی برای نگهداری از آن است . در صورت تمایل به نگهداری بیش از یک ماهی از این گونه می توانید یک ماهی نر را به همراه چندین ماده به طور همزمان در آکواریوم قرار دهید . راس دو خال شکارچی ماهری بوده و خرچنگ ها ، توتیا ها ، میگوها و بی مهرگان کوچک را خواهد خورد. بنابراین نگهداری آن در آکواریومهای ریف توصیه نمی شود. برای تغذیه ی این ماهی در آکواریوم می توانید از غذاهای گوشتی مختلف مانند گوشت میگو و جانوران دریایی و یا کرم های زنده و غذاهای آماده استفاده کنید.

سطح نگهداری : متوسط – رفتار : تهاجمی – حداکثر رشد در آکواریم : 60 سانتی متر – شرایط تغذیه : گوشت خوار – خاستگاه : فیجی و آفریقا – خانواده : لابریده Labridae

 

 

 

 

 

 

 

گرین راس (راس سبز)

Green Wrasse

گرین راس که به نام های دیگری مانند گرین راس پاستل یا گرین کوریس نیز معروف است ، دارای بدنی به رنگ سبز ساده با خالی به رنگ تیره در ناحیه شکم است . آکواریمی با حداقل 280 لیتر گنجایش، درپوش مناسب و بستر شنی با ضخامت 5 الی 7 سانتی متر جهت مخفی شدن این ماهی، محیط ایده آلی خواهد بود. این راس را می توانید به همراه سایر راس های غیر مهاجم و یا هم گونه های خود نگهداری کنید. گرین راس کرم های لوله ای، حلزون ها و صدف ها را خواهد خورد. برای تغذیه ی این ماهی در آکواریوم از غذاهای گوشتی مختلف استفاده نمایید .

سطح نگهداری : سخت – رفتار : آرام – حداکثر رشد در آکواریم : 20 سانتی متر – شرایط تغذیه : گوشت خوار – خاستگاه : دریای کورال – خانواده : لابریده Labridae

 

 

 

 

 

 

 

راس موزی

Banana Wrasse

بهتر است این ماهی را در آکواریومی با حداقل 200 لیتر گنجایش و در کنار سایر ماهیان مهاجم همچون جراح ماهیان، پافرها، ماشه ماهیان کوچک و فرشته ماهیان بزرگ نگهداری نمایید. این ماهی بسیار فعال بوده و به صخره های فراوان جهت مخفی شدن نیاز دارد و از آنجا که ماهی قلمرو طلبی به حساب می آید و موجب هراس ماهیان جدید می شود، می بایست به عنوان آخرین ماهی به آکواریوم معرفی شود. تغذیه ی این ماهی در محیط طبیعت از ماهیان کوچک، سخت پوستان، کرم ها و نرمتنان می باشد و در آکواریوم نیز به گوشت میگو وسایر غذاهای گوشتی آماده نیاز دارد.

سطح نگهداری : آسان – رفتار : تهاجمی – حداکثر رشد در آکواریم : 30 سانتی متر – شرایط تغذیه : گوشت خوار – خاستگاه : فیجی و تونگا – خانواده : لابریده Labridae

 

 

 

 

 

 

راس دم چنگی

Lyretail Wrasse

در ایران به اشتباه این ماهی را گرین سبز یا راس می نامند . رنگ بدن این ماهی سبز بوده و خال های روشنی بر روی صورت و دم آن دیده می شود . آکواریومی با حداقل 280 لیتر گنجایش و مخفیگاه های فراوان محیط مناسبی برای این ماهی مهاجم است . در صورت تمایل به نگهداری از راس دم چنگی حتما می بایست سایر ماهیان خود را از بین ماهیان مهاجم و بزرگ تر انتخاب نمایید. در صورت داشتن آکواریوم بزرگتر می توانید آنها را به صورت جفت نر و ماده در یک آکواریوم نگهداری کنید . هر چند با مرجان ها مشکلی ندارد اما سایر بی مهرگان کوچک مانند انواع کرم ها ، میگوها و سخت پوستان را خواهد خورد . برای تغذیه ی این راس می توانید از انواع غذاهای گوشتی استفاده کنید .

سطح نگهداری : متوسط – رفتار : تهاجمی – حداکثر رشد در آکواریم : 25 سانتی متر – شرایط تغذیه : گوشت خوار – خاستگاه : دریای کورال و مالدیو و خلیج فارس – خانواده : لابریده Labridae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راس کوریس زرد

Yellow Coris Wrasse

راس کوریس زرد به نام راس قناری نیز شناخته می شود . همانگونه که از نام آن پیداست رنگ بدن این ماهی زرد بوده و خالی به رنگ مشکی بر روی باله ی پشتی آن قرار گرفته است . آکواریومی با حداقل 120 لیتر گنجایش ، دارای درپوش مناسب و بستر شنی به عمق 5 الی 7 سانتی متر جهت مخفی شدن ماهی ، محیط مناسبی برای نگهداری از راس کوریس زرد است . این راس نیز همانند سایر هم خانواده های خود از بی مهرگان تغذیه کرده و به همین دلیل گزینه ی مناسبی جهت آکواریوم های مرجانی نخواهد بود . برای تغذیه ی آن در آکواریوم می توانید ازغذاهای گوشتی مختلف استفاده کنید.

سطح نگهداری : سخت – رفتار : آرام – حداکثر رشد در آکواریم : 12 سانتی متر – شرایط تغذیه : گوشت خوار – خاستگاه : دریای کورال – خانواده : لابریده Labridae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راس فلاشر کارپنتر

Carpenter's Flasher Wrasse

نام دیگر این ماهی ، راس فلاشر باله قرمز است که در جوانی به رنگ نارنجی با خطوط آبی بوده و با رسیدن به سن بلوغ رنگ بدن آن به رنگ زرد تغییر می یابد . ماهیان نر باله های پشتی و زیرین بلندتری نسبت به ماده ها دارند . نگهداری یک دسته ی چندتایی از این راس ها در کناریکدیگر در آکواریوم امکان پذیر بوده و سعی نمایید تا این راس ها را به عنوان اولین ماهیان آکواریوم خود انتخاب و به تانک خود معرفی نمایید زیرا این ماهیان ترسو بوده و ممکن است حضور سایر ماهیان در آکواریوم موجب ترس و استرس آنها شود . غذای این ماهی در طبیعت از پلانکتون ها است اما در آکواریوم از سایر غذاهای گوشتی زنده و منجمد نیز تغذیه می کند.

سطح نگهداری : آسان – رفتار : آرام – حداکثر رشد در آکواریم : 8 سانتی متر – شرایط تغذیه : گوشت خوار  خاستگاه : جزایر سلیمان – خانواده : لابریده Labridae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راس فرشته لینا توس

Lineatus Fairy Warsse

این راس ماهی زیبا بومی جزایر مرجانی گریت بریر در دریای کورال استرالیا است . این ماهی فعال دارای رنگ های بسیار زیادی بوده و رنگ نرها پر رنگ تر و براق تر است و ماده ها دارای جثه ی کوچک تری بوده و در صورت داشتن فقط یک ماهی ماده از این گونه در آکواریوم به مرور زمان تغییر رنگ و جنسیت داده و تبدیل به ماهی نر می شود . این ماهی دارای رفتار بسیار آرامی است و می توان آن را در آکواریوم های مرجانی و در کنار بی مهرگان کوچک نگهداری نمود . استفاده از درپوش بر روی آکواریوم الزامی است . تغذیه ی این ماهی از غذاهای گوشتی مختلف و غذاهای آماده خواهد بود .

سطح نگهداری : آسان – رفتار : آرام – حداکثر رشد در آکواریم : 12 سانتی متر – شرایط تغذیه : گوشت خوار – خاستگاه : دریای کورال استرالیا ، گریت بریر – خانواده : لابریده Labridae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راس آرایشگر (کلینر نوار آبی)

Bluestreak Cleaner Wrasse

آرایشگر مفید ترین ماهی آکواریومی محسوب می شود که به دلیل پاک کردن پوست سایر ماهیان از وجود انگلهای پوستی تقریبا رابطه ی خوبی با تمام ماهیان دارد . حتی مهاجم ترین ماهیان نیز به دلیل نیازی که به آن جهت نظافت پوستشان دارند از آسیب رساندن به این ماهی پرهیز می کنند . آکواریومی با حداقل 120 لیتر گنجایش ، دارای مخفیگاه های فراوان و سنگ های زنده به همراه سایر ماهیان ، محیط مناسبی برای نگهداری این ماهی است . راس آرایشگرهای بالغ ممکن است به هنگام تمیز کردن پوست سایر ماهیان آنها را گاز بگیرند به همین دلیل در صورتی که در آکواریوم خود از ماهیان کوچک نگهداری می کنید حتما یک آرایشگر کوچک انتخاب کنید . غذای این راس نیزمانند سایرهم گونه های خود از غذاهای گوشتی مختلف و غذاهای آماده تشکیل می شود .

سطح نگهداری : آسان – رفتار : آرام – حداکثر رشد در آکواریم : 8 سانتی متر – شرایط تغذیه : گوشت خوار  خاستگاه : فیجی ، اقیانوس هند و آرام – خانواده : لابریده Labridae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راس فرشته باله زرد

Yellow Fin Wrasse

رنگ بدن این ماهی قرمز بوده و باله ی زیرین آن نیز به رنگ زرد است . ماهیان مادهنیز به رنگ صورتی بوده و قسمت پایینی بدن آن ها به رنگ سفید است . راس فرشته باله زرد را می توان در یک آکواریوم مرجانی با حداقل گنجایش 120 لیتر و درپوش مناسب نگهداری نمود. برای شروع تغذیه این راس در آکواریوم بهتر است از آرتمیا زنده استفاده کنید . پس از سازگار شدن ماهی با محیط آکواریوم می تواند از غذاهای گوشتی مختلف و همچنین غذاهای آماده تغذیه نماید . استفاده از یک درپوش مناسب بر روی آکواریوم را نیز فراموش نکنید .

سطح نگهداری : آسان – رفتار : آرام – حداکثر رشد در آکواریم : 8 سانتی متر – شرایط تغذیه : گوشت خوار  خاستگاه : فیجی ، اقیانوس هند و آرام – خانواده : لابریده Labridae


 


 

 

 

 

+ نوشته شده توسط علیرضا در دوشنبه 1390/02/26 و ساعت 21:35 |


Powered By
BLOGFA.COM


Best Cod Music

bahar22

كد پرواز پرندگان

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس