دامسل آزور

Azure Damselfish

بخش زرد رنگ این ماهی در ماهی های گوناگون ممکن است متفاوت باشد . بعضی از افراد ماهی دامسل دم زرد را به اشتباه دامسل آزور می نامند در حالیکه دامسل آزور نام واقعی این ماهی است . برای نگهداری دامسل آزور به اکواریومی با حداقل گنجایش 120 لیتر نیاز خواهید داشت و در صورت تمایل به نگهداری دسته کوچکی از آن ها می بایست آکواریوم شما حداقل 220 لیتر گنجایش داشته باشد . تغذیه این ماهی در آکواریوم می تواند شامل غذاهای گوشتی گوناگون ، گوشت میگو غنی شده با ویتامین و غذاهای پولکی گیاهی باشد .

سطح نگهداری : آسان – رفتار : نیمه تهاجمی – حداکثر رشد در آکواریم : 10 سانتی متر – شرایط تغذیه : همه چیز خوار – خاستگاه : اقیانوس هند و آرام  – خانواده : پوماسنتریده Pomacentridae

 

 

 

 

 

دامسل باله آبی

Bluefin Damselfish

دامسل سیاه ، دامسل بوتی (Bowtie) و یا دامسل پشت زرد نامهای دیگر این دامسل است . رنگ بدن دامسل باله آبی پس از رسیدن به سن بلوغ به صورت یکنواخت به رنگ سیاه تبدیل می شود . در آکواریوم نیز جوانترها معمولا آرام هستند ولی پس از رسیدن به سن بلوغ رفتاری کاملا تهاجمی خواهند داشت به همین دلیل می بایست آنها را با ماهیان تهاجمی بزرگتر از خودشان در آکواریومی با حداقل 200 لیتر گنجایش و بدون حضور دامسل باله آبی دیگری نگهداری کرد . دامسل باله آبی ممکن است به مرجان ها ی نرم و میگوهای آکواریوم آسیب وارد کند .

سطح نگهداری : آسان – رفتار : نیمه تهاجمی – حداکثر رشد در آکواریم : 12 سانتی متر – شرایط تغذیه : همه چیز خوار – خاستگاه : اقیانوس هند و آرام – خانواده : پوماسنتریده Pomacentridae

 

 

 

 

 

 

 

دامسل آبی

Blue Damselfish

دامسل آبی یکی از بهترین گزینه ها برای مبتدیان است . در واقع حکم ماهی مولی در آب شیرین را دارد . خوش رنگ ، مقاوم و فعال است . ماده ها کاملا آبی رنگ هستند ولی نرها دم نارنجی داشته و معمولا به دامسل آبی دم نارنجی نیز معروف هستند . دامسل آبی به هنگام ترس به داخل حفره ها یا شکاف های سنگ ها هجوم برده و مخفی می شود و رنگ آن نیز سیاه می شود . پس از رفع عامل ترس مجددا رنگ ماهی به حالت عادی باز خواهد گشت . این ماهی رفتار تهاجمی داشته و در صورت تمایل به نگهداری چند گونه از دامسل ماهیان در یک آکواریوم می بایست آکواریوم بزرگی با صخره ها و حفره های فراوان برای آنها در نظر بگیرید . تغذیه دامسل آبی می تواند با غذاهای آماده ی پولکی و گیاهی و غذاهای گوشتی منجمد صورت پذیرد.

سطح نگهداری : آسان – رفتار : نیمه تهاجمی – حداکثر رشد در آکواریم : 5 سانتی متر – شرایط تغذیه : همه چیز خوار – خاستگاه : اقیانوس هند و آرام – خانواده : پوماسنتریده Pomacentridae

 

 

 

دامسل آبی طلایی

Blue & Gold Damselfish

دامسل آبی طلایی که از نظر ترکیب رنگی شبیه به دامسل آزور و دامسل بلو دویل است بومی اقیانوس هند و آرام بوده و میزان رنگ طلایی آن در ماهیان مختلف تفاوت چشمگیری دارد . این دامسل که یکی از انتخاب های اولیه و مورد توجه دوستداران آکواریوم های مرجانی است ، نیاز به آکواریومی با حداقل 120 لیتر گنجایش با مخفیگاه های فراوان دارد و ممکن است نسبت به سایر ماهیان آکواریوم رفتاری تهاجمی داشته باشد. غذای دامسل آبی طلایی شامل انواع غذاهای گوشتی ، گیاهی و غذاهای پولکی خواهد بود .

سطح نگهداری : آسان – رفتار : تهاجمی – حداکثر رشد در آکواریم : 10 سانتی متر – شرایط تغذیه : همه چیز خوار – خاستگاه : اقیانوس هند و آرام – خانواده : پوماسنتریده Pomacentridae

 

 

 

دامسل آبی کبود

Blue Sapphire Damselfish

دامسل آبی کبود در صورت ترسیدن و یا اضطراب تغییر رنگ داده و به رنگ کاملا سیاه تبدیل می شود تا از این طریق بتواند از دست شکارچیان بگریزد . این ماهی همانند سایر دامسل های گروه Chrysiptera نسبت به ماهیان آرام و کم تحرک آکواریوم می تواند رفتار تهاجمی داشته باشد . برای این ماهی قلمرو طلب حتما تعداد زیادی سنگ زنده جهت ایجاد قلمرو و همچنین مخفی شدن در نظر بگیرید . دامسل آبی کبود ماهی مقاومی بوده و گزینه ی مناسبی برای مبتدیان می باشد . این ماهی به مرجان ها و سایر بی مهرگان آسیبی نخواهد رساند و برای نگهداری آن با سایر دامسل ماهیان و جهت اجتناب از درگیر شدن آنها با یگدیگر می بایست صخره های فراوانی با حفره های بسیار زیاد در آکواریوم قرار دهید . تغذیه دامسل آبی کبود از غذاهای گوشتی و گیاهی بوده و هر از گاهی استفاده از جلبک دریایی خشک شده می تواند ایده آل باشد .

سطح نگهداری : آسان – رفتار : نیمه تهاجمی – حداکثر رشد در آکواریم : 9 سانتی متر – شرایط تغذیه : همه چیز خوار – خاستگاه : جزایر سلیمان – خانواده : پوماسنتریده Pomacentridae

 

 

 

دامسل بلو دویل (شیطان آبی) فیجی

Fiji Blue Devil Damsefish

دامسل شیطان دریاهای جنوب یا دختر زیبای روستا نام های دیگر و محلی این ماهی واقعا زیبا است . رنگ بدن این دامسل آبی بوده و ناحیه ی شکم آن نیز به رنگ زرد است . محیط ایده آل جهت نگهداری از این ماهی تهاجمی آکواریومی با حداقل 120 لیتر گنجایش و بدون حضور دامسل های دیگر می باشد . دامسل بلو دویل به مرجان ها و سایر بی مهرگان آسیبی نمی رساند و در محیط آکواریوم هر گونه غذای گوشتی و گیاهی را به عنوان غذا می پذیرد .

سطح نگهداری : آسان – رفتار : تهاجمی – حداکثر رشد در آکواریم : 8 سانتی متر – شرایط تغذیه : همه چیز خوار – خاستگاه : تونگا و فیجی – خانواده : پوماسنتریده Pomacentridae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دامسل چهار خط

Four Stripe Damselfish

دامسل چهار خط به نام های دیگری همچ.ن دسایلوس دم سیاه ، و یا حیله گر دم سیاه نیز معروف است . این ماهی معروف به رنگ سفید بوده و چهار نوار سیاه رنگ عمودی در طول بدن آن قرار گرفته است . آکواریومی با حداقل 120 لیتر گنجایش و مخفیگاه های فراوان می تواند محیط مناسبی برای نگهداری از این ماهی باشد . دامسل چهار خط به دلیل داشتن رفتار تهاجمی در سن بلوغ می بایست با سایر ماهیان تهاجمی نگهداری شود . این دامسل آسیبی به مرجان ها و بی مهرگان نمی رساند . از غذاهای پولکی ، گیاهی و گوشتی جهت تغذیه آن می توان استفاده نمود .

سطح نگهداری : آسان – رفتار : تهاجمی – حداکثر رشد در آکواریم : 10 سانتی متر – شرایط تغذیه : همه چیز خوار – خاستگاه : اقیانوس هند و آرام – خانواده : پوماسنتریده Pomacentridae

 

 

 

 

دامسل سه خط

Three Stripe Damselfish

دامسل دم سفید یا دسایلوس حیله گر نام دیگر این ماهی مشهور است . رنگ بدن این ماهی از سه نوار مشکی رنگ و دو نوار سفید رنگ تشکیل شده و رنگ دم نیز سفید است . آکواریومی با حداقل گنجایش 120 لیتر و مخفیگاه های فراوان جهت نگهداری از این ماهی تهاجمی می تواند ایده آل باشد . دامسل سه خط را به همراه سایر ماهیان گوشت خوار و نیمه تهاجمی نگهداری کنید . این ماهی آسیبی به مرجانها و بی مهرگان نمی رساند و می توان آن را در آکواریوم های ریف نگهداری کرد . تغذیه ی این ماهی نیز مانند سایر دامسل ماهیان می تواند از انواع غذاهای پولکی ، گیاهی و گوشتی باشد .

سطح نگهداری : آسان – رفتار : تهاجمی – حداکثر رشد در آکواریم : 10 سانتی متر – شرایط تغذیه : همه چیز خوار – خاستگاه : فیجی – خانواده : پوماسنتریده Pomacentridae

 

 

 

 

دامسل حاشیه دار

Marginated Damselfish

برای نگهداری از این ماهی زیبای بومی دریای سرخ به آکواریومی با حداقل 120 لیتر گنجایش و صخره ها و حفره های فراوان نیاز خواهید داشت . از آنجا که این ماهی نسبت به تغییرات شیمیایی آب و احتمالا کیفیت پایین آب نیز مقاوم است نگهداری آن به علاقه مندانی که به تازگی وارد دنیای آکواریوم های آب شور شده اند توصیه می شود . نگهداری گروه کوچکی از این دامسل ها در یک آکواریوم می تواند رنگ و جلای خاصی به آکواریوم ببخشد . این ماهی را به همراه سایر ماهیان تهاجمی و نیمه تهاجمی نگهداری کنید چون دامسل حاشیه دار با رسیدن به سن بلوغ رفتاری تهاجمی داشته و قلمرو طلب خواهد بود .

سطح نگهداری : آسان – رفتار : تهاجمی – حداکثر رشد در آکواریم : 10 سانتی متر – شرایط تغذیه : همه چیز خوار – خاستگاه : دریای سرخ – خانواده : پوماسنتریده Pomacentridae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دامسل استوار

Sergeant Major Damselfish

دامسل استوار که به رنگ سفید با تقریبا 5 خط عمودی مشکی رنگ و لکه ای زرد رنگ نزدیک به باله ی پشتی است بومی دریای کاراییب در اقیانوس اطلس است . با رسیدن به سن بلوغ لکه ی زرد محو خواهد شد . این ماهی نسبت به سایر ماهیان کم تحرک و ضعیف تر رفتار تهاجمی داشته و به آکواریومی با حداقل 200 لیتر آب با صخره ها و حفره های فراوان نیاز خواهد داشت . دامسل استوار ماهی بسیار جهنده ای است به همین دلیل بر روی آکواریوم از درپوش مناسبی استفاده نمایید . تغذیه این ماهی در آکواریوم شامل غذاهای متنوع گوشتی ، گیاهی و پولکی خواهد بود .

سطح نگهداری : آسان – رفتار : نیمه تهاجمی – حداکثر رشد در آکواریم : 15 سانتی متر – شرایط تغذیه : همه چیز خوار – خاستگاه : دریای کاراییب – خانواده : پوماسنتریده Pomacentridae

 

 

 

دامسل دو مینو سه خال

Three Spot Damselfish

با توجه به وجود سه خال سفید رنگ بر روی بدن سیاه رنگ ، این ماهی به نام های دیگری همچون دسایلوس سه خال و دامسل دو مینو نیز معروف است . خال های این ماهی با رسیدن به سن بلوغ کمرنگ تر می شود . این ماهی تهاجمی می تواند با شقایق های موکتی همزیستی داشته باشد . دامسل سه خال ، ماهی بسیار جذاب و مقاومی است که با تغیرات محیطی آکواریوم و یا کیفیت پایین آب به راحتی سازگاری می یابد ، به همین دلیل ماهی مناسبی برای مبتدیان و آکواریوم های تازه راه اندازی شده است . این ماهی را به دلیل داشتن رفتار تهاجمی با ماهیان گوشتخوار بزرگ تر نگهداری کنید .

سطح نگهداری : آسان – رفتار : نیمه تهاجمی – حداکثر رشد در آکواریم : 15 سانتی متر – شرایط تغذیه : همه چیز خوار – خاستگاه : اقیانوس هند و آرام و فیجی – خانواده : پوماسنتریده Pomacentridae

 

 

 

 

دامسل تاکسیدو

Tuxedo Damselfish

دامسل تاکسیدو یا دامسل سه خط (Three band) بومی آب های فیجی در اقیانوس آرام بوده و رنگ بدن آن سفید با سه خط مشکی رنگ عمودی می باشد . بهتر است این ماهی را ر آکواریومی با حداقل 120 لیتر گنجایش و مخفیگاه های فراوان به همراه سایر ماهیان تهاجمی یا نیمه تهاجمی نگهداری کنید . این ماهی آسیبی به مرجان ها و سایر بی مهرگان نخواهد رساند بنابراین گزینه ی مناسبی برای نگهداری در آکواریومهای ریف می باشد . برای تغذیه ی این ماهی از گوشت منجمد میگو ، جلبک دریایی وغذاهای پولکی استفاده کنید .

سطح نگهداری : آسان – رفتار : تهاجمی – حداکثر رشد در آکواریم : 8 سانتی متر – شرایط تغذیه : همه چیز خوار – خاستگاه : فیجی – خانواده : پوماسنتریده Pomacentridae

 

 

 

دامسل دو خط

Two Stripe Damselfish

دامسل دو خط که به نام های ئامسل مشبک یا دسایلوس شبکه ای نیز معروف است دارای دو نوار مشکی رنگ یکی به صورت عمودی در ناحیه ی پشت چشم ها و دیگری به صورت افقی و نیم دایره در قسمت فوقانی بدن می باشد که نوار نیم دایره ی فوقانی در انتها به دم آبی سبز ختم می شود . این ماهی رفتار تهاجمی داشته و می بایست با سایر ماهیان تهاجمی در آکواریومی با حداقل گنجایش 120 لیتر و مخفیگاه های فراوان نگهداری کنید . این ماهی آسیبی به بی مهرگان نمی رساند .

سطح نگهداری : آسان – رفتار : نیمه تهاجمی – حداکثر رشد در آکواریم : 15 سانتی متر – شرایط تغذیه : همه چیز خوار – خاستگاه : اقیانوس هند و آرام و فیجی – خانواده : پوماسنتریده Pomacentridae

 

 

 

دامسل دم زرد

Yellowtail Damselfish

دامسل دم زرد که دارای رنگ آبی روشن و دم زرد رنگ می باشد بومی اقیانوس هند و آرام است . گاهی این ماهی به اشتباه توسط بعضی از افراد ماهی آزور نامیده می شود در حالیکه در ماهی آزور نام گونه C.hemicyanea است . این دامسل که در مقایسه با هم خانواده های خود کمتر حالت تهاجمی دارد و به راحتی می توان آن ها را به صورت گروه های کوچک در آکواریوم نگهداری کرد می تواند یکی از بهترین گزینه ها جهت مبتدیان برای شروع باشد . این ماهی در آکواریوم از پلانکتون ها و جلبک ها تغذیه می نماید و آسیبی به بی مهرگان نخواهد رساند . می توان جهت تغذیه آن از غذاهای گوشتی مانند گوشت میگوی غنی شده با انواع ویتامین ها نیز استفاده نمود .

سطح نگهداری : آسان – رفتار : نیمه تهاجمی – حداکثر رشد در آکواریم : 8 سانتی متر – شرایط تغذیه : همه چیز خوار – خاستگاه : اقیانوس هند و آرام – خانواده : پوماسنتریده Pomacentridae

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط علیرضا در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۲۶ و ساعت 18:27 |


Powered By
BLOGFA.COM


Best Cod Music

bahar22

كد پرواز پرندگان

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس